8.weblvjc
10.weblvjc
9.weblvjc
11.weblvjc
13.weblvjc
LVJC
17.weblvjc
14.weblvjc

LITHUANIAN CHILDREN AND YOUTH CENTER

PART 2

I was commissioned to design three public areas in the Lithuanian Children and Youth Center in Vilnius, Lithuania.
Walls are hand paineted. 


This is a waiting and play area.

Photos taken by Gerda Pajedaitė

LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS

2 DALIS
 

Buvau pakviesta iliustruoti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro erdves.
Čia viena iš trijų erdvių - laukiamasis ir kartu vaikų žaidimų zona.
Iliustracijose atsispindi mokymo programa Kaleidoskopas  pagal kurią įstaigoje yra ugdomi vaikai.

Nuotraukų autorė - Gerda Pajedaitė