LVJC
1.weblvjc
3.weblvjc
4.weblvjc
5.weblvjc
7.weblvjc
6.weblvjc

LITHUANIAN CHILDREN AND YOUTH CENTER

PART1

I was commissioned to design three public areas in the Lithuanian Children and Youth Center in Vilnius, Lithuania.

The wooden barrier is painted and the back wall is a large sticker transfer. 
This is a children's play area.

Photos taken by Gerda Pajedaitė

LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS

1 DALIS
 

Buvau pakviesta iliustruoti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro erdves.
Čia viena iš trijų erdvių - koridorius ir kartu vaikų žaidimų zona.
Iliustracijose atsispindi mokymo programa Kaleidoskopas  pagal kurią įstaigoje yra ugdomi vaikai.

Nuotraukų autorė - Gerda Pajedaitė