top of page
Street art guide Ieva presenting my

HATCHING

I felt lucky to be one of the artists of the great festival Loftas Fest in Vilnius, Lithuania. I have used metal warehouse plates as my canvas to depict sleeping bodies going through the process of hatching just before waking up. This process is like preparing to be born all over again – hatching takes you from one stage of development to the next one. It is not necessarily a pleasant process. The uncomfortable positions of the sleepers’ bodies symbolise various psychological hardships and the effort to overcome them, while the peaceful expressions on their faces show that they know this state is only a temporary one. In their own time, each one will hatch and rise to their full height.
Some might not hatch.

PERĖJIMASIS

 

Buvo labai smagu būti viena iš festivalio Loftas Fest dalyvių ir apgyvendint savo iliustracijas Open Gallery erdvėse. 
Miegantys kūnai labai ribotame plote, akivaizdžiai nelabai patogiose pozicijose simbolizuoja procesą prieš nubudimą – perėjimąsi. Tai prilygsta pasiruošimui gimti iš naujo. Tai perėjimas iš vieno brandos etapo į kitą. 

Perėjimasis – nebūtinai malonus procesas. Tai atspindi nepatogios kūno pozicijos, simbolizuojančios įvairius psichologinius sunkumus ir darbą su jais. Tai procesas, kuris išoriškai negeneruoja jokių rezultatų, pasiekimų, tad iš šalies besiperintys žmonės atrodo nieko neveikią (užmigę).

Tačiau ramybė miegančiųjų veiduose reiškia žinojimą apie etapo laikinumą. Kiekvienas savo laiku išsirisir atsistos pilnu ūgiu.

Bus ir tokių, kurie taip ir neišsiris.

bottom of page